Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 27.04.2017

Data publicării: 28.04.2017

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea modificării taxei de salubritate la nivelul comunei Gănesti

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 27.04.2017

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Branșamente utilităti - racorduri canalizare menajeră în comuna Gănești, județul Mureș