Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 30.05.2017

Data publicării: 31.05.2017

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 30.05.2017

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2017

Hotărârea consiliului local nr. 19 din 30.05.2017

Hotărâre privind Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Ganesti, jud. Mures

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 30.05.2017

Hotărâre privind necesitatea alocării din bugetul local a unei sume de bani în vederea acoperirii cheltuielilor privind executia lucrărilor de înregistrare sistematică derulate prin Programul national de cadastru si carte funciară

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 30.05.2017

Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8.500 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare a unei delegaţii la „Întâlnirea localitătilor cu nume de „vamă”