Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară de lucru a C.L. Gănești din 25.07.2017

Data publicării: 27.07.2017

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 25.07.2017

Hotărâre privind achizitionarea de către Comuna Gănesti a imobilului situat în comuna Gănesti, sat Seuca, nr. 112-113, jud. Mures - constructii în suprafată de 2.269 mp si terenul aferent în suprafată de 17.984 mp

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 25.07.2017

Hotărâre privind modul de stabilire a salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ganesti si din serviciile publice din subordinea acestuia

Hotărârea consiliului local nr. 30 din 25.07.2017

Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de directori si directori adjuncti