Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 10.08.2017

Data publicării: 11.08.2017

Hotărârea consiliului local nr. 31 din 10.08.2017

Hotărare privind aprobarea solicitării unei scrisori de garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul ”REABILITARE SI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂTILE GĂNESTI, SEUCA SI DC79 DIN COMUNA GĂNESTI, JUDETUL MURES”  finantat în cadrul PNDR 2014 - 2020,  Submăsura 7.2 - Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Hotărârea consiliului local nr. 32 din 10.08.2017

Hotărare privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul ”REABILITARE SI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂTILE GĂNESTI, SEUCA SI DC79 DIN COMUNA GĂNESTI, JUDETUL MURES” finantat în cadrul PNDR 2014 - 2020,  Submăsura 7.2 - Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Hotărârea consiliului local nr. 33 din 10.08.2017

Hotărare privind încheierea contractului  de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la nivelul comunei Gănești, județul Mureș

Hotărârea consiliului local nr. 34 din 10.08.2017

Hotărare privind  aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Gănești, județul Mureș