Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 15.02.2018

Data publicării: 19.02.2018

Hotărârea consiliului local nr. 4 din 15.02.2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Gănești, județul Mureș pentru anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 5 din 15.02.2018

Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 1/2018

Hotărârea consiliului local nr. 6 din 15.02.2018

Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Găneşti