Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 12.07.2018

Data publicării: 16.07.2018

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 12.07.2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 12.07.2018

Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare a delegaţiei comunei Gănești la „Întâlnirea localităților cu nume de „vamă” din Felsővámos – Slovacia, în perioada 10-12 august 2018