Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 28.08.2018

Data publicării: 30.08.2018

Hotărârea consiliului local nr. 16 din 28.08.2018

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gănești pe anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 17 din 28.08.2018

Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 29/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș