Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 10.12.2015

Data publicării: 11.12.2015

Hotărârea consiliului local nr. 57 din 10.12.2015

Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ganesti pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 58 din 10.12.2015

Hotarare privind stabilirea criteriilor si procedurii de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 2015

Hotărârea consiliului local nr. 59 din 10.12.2015

Hotarare privind stabilirea retelei scolare din comuna Ganesti pentru anul scolar 2016-2017

Hotărârea consiliului local nr. 60 din 10.12.2015

Hotarare privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale 
la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA INVEST MURES”

Hotărârea consiliului local nr. 61 din 10.12.2015

Hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si impozitelor locale la nivelul comunei Ganesti pentru anul 2016

Hotărârea consiliului local nr. 62 din 10.12.2015

Hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Retea de canalizare menajera in Comuna Ganesti, Judetul Mures” a terenurilor pentru constructia noilor investitii aferente acestuia

Hotărârea consiliului local nr. 63 din 10.12.2015

Hotarare privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea C.L. Ganesti nr. 46/26.10.2015