Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară de lucru a C.L. Gănești din 29.12.2015

Data publicării: 30.12.2015

Hotărârea consiliului local nr. 65 din 29.12.2015

Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ganesti pe anul 2015

Hotărârea consiliului local nr. 66 din 29.12.2015

Hotarare privind rezilierea contractului de prestari servicii nr. 2351/29.06.2015

Hotărârea consiliului local nr. 67 din 29.12.2015

Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de salubritate