Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 25.09.2018

Data publicării: 27.09.2018

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 25.09.2018

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Găneşti pentru anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 19 din 25.09.2018

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimanziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 25.09.2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV IN LOCALITATEA GANESTI, COMUNA GANESTI, JUDETUL MURES”