Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 11.10.2018

Data publicării: 12.10.2018

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 11.10.2018

Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi altor fluxuri de deşeuri componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş

Hotărârea consiliului local nr. 22 din 11.10.2018

Hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Gănești la sistemul de cooperare pentru audit intern la A.D.I. Zagăr-Viișoara