Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 29.11.2018

Data publicării: 30.11.2018

Hotărârea consiliului local nr. 23 din 29.11.2018

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Găneşti pentru anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 24 din 29.11.2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”

Hotărârea consiliului local nr. 25 din 29.11.2018

Hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local al Comunei Găneşti pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”