Hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară de lucru a C.L. Gănești din 27.12.2018

Data publicării: 03.01.2019

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 27.12.2018

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Găneşti pentru anul 2018

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 27.12.2018

Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor şi impozitelor locale la nivelul comunei Găneşti pentru anul 2019