Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 30.05.2019

Data publicării: 02.06.2019

Hotărârea consiliului local nr. 13 din 30.05.2019

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mures

Hotărârea consiliului local nr. 14 din 30.05.2019

Hotărâre privind stabilirea taxelor speciale in cadrul comprtimentului de gospodarire comunala Ganesti

Hotărârea consiliului local nr. 15 din 30.05.2019

Hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de iluminat stradal în Păucişoara - DC 79