Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 18.07.2019

Data publicării: 22.07.2019

Hotărârea consiliului local nr. 18 din 18.07.2019

Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2019

Hotărârea consiliului local nr. 19 din 18.07.2019

Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ GĂNEȘTI”

Hotărârea consiliului local nr. 20 din 18.07.2019

Hotărâre privind înscrierea definitivă  în cartea funciară a comunei Gănești, județul Mureș a imobilelor situate în extravilan  (drumuri de acces, șanțuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Gănești, domeniul privat, conform  lucrărilor  de înregistrare  sistematică