Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 29.08.2019

Data publicării: 30.08.2019

Hotărârea consiliului local nr. 21 din 29.08.2019

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Găneşti, județul Mureș

Hotărârea consiliului local nr. 22 din 29.08.2019

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 29/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș