Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 26.09.2019

Data publicării: 27.09.2019

Hotărârea consiliului local nr. 23 din 26.09.2019

Hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MURES"

Hotărârea consiliului local nr. 24 din 26.09.2019

Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Găneşti, judeţul Mureş

Hotărârea consiliului local nr. 25 din 26.09.2019

Hotărâre privind aprobarea proiectului de reţea şcolară din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2020-2021

Hotărârea consiliului local nr. 26 din 26.09.2019

Hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui cabinet medical şcolar pentru unităţile de învăţământ de pe raza comunei Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 27 din 26.09.2019

Hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciul public de canalizare la nivelul UAT comuna Găneşti

Hotărârea consiliului local nr. 28 din 26.09.2019

Hotărâre privind revocarea HCL nr. 22/29.08.2019 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 29/2016 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Găneşti, judeţul Mureş

Hotărârea consiliului local nr. 29 din 26.09.2019

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul C.L. Găneşti în componenţa Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimanziale „Fogarasi Sámuel” Găneşti