Hotărâri adoptate în şedinţa ordinară de lucru a C.L. Gănești din 10.12.2019

Data publicării: 12.12.2019

Hotărârea consiliului local nr. 35 din 10.12.2019

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mures - Zona 5 Târnăveni.

Hotărârea consiliului local nr. 36 din 10.12.2019

Hotărâre privind aprobarea revocarii HCL nr. 28/25.07.2017, respectiv aprobarea achizitionării de către Comuna Gănesti a imobilului situat în comuna Gănesti, sat Seuca, nr. 112-113, jud. Mures - constructii în suprafată de 2.269 mp si terenul aferent în suprafată de 17.984 mp​

Hotărârea consiliului local nr. 37 din 10.12.2019

Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.