Telefoane utile

Primăria Găneşti: 0265.425.101
Poliţia: 0265.425.007
Biblioteca Comunală Gănești: 0725.919.741
Oficiul Poştal: 0265.425.114
Şcoala Găneşti: 0265.425.161
Şcoala Seuca: 0725.919.745
Şcoala Păucişoara: 0725.919.746
Consiliul Judeţean Mureş: 0265.263.211
Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş: 0265.263.211