Legislaţie utilă

Legislaţie utilă pentru cetăţeni.

Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** Republicată

Legea administraţiei publice locale.

Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001

Lege privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea Nr. 52 din 21 ianuarie 2003

Lege privind transparenţa decizională în administraţia publică