Investiţii finalizate

Lucrări de investiţii realizate de către Primăria şi Consiliul Local Găneşti.

Nr. crt. Denumirea investitiei Valoarea investitiei Sursa de finantare Perioada investitiei
1 Amenajare parcuri de joacă moderne la grădiniţele din Găneşti şi Păucişoara.
Fonduri proprii 2012
2 Extindere reţea de apă potabilă în satul Găneşti
9.000 Fonduri proprii 2012
3 Asfaltare DJ142 Găneşti
Fonduri din bugetul C.J. Mureş 2012
4 Asfaltare DC79 Găneşti-Păucişoara (tronsonul 2)
Fonduri proprii 2013
5 Asfaltare DC79 Găneşti-Păucişoara, tronsonul 2
Fonduri proprii 2013-2014
6 Reabilitare trotuare în comuna Găneşti
Fonduri proprii 2012-2014