Procese verbale ale şedinţelor de Consiliu Local - 2015

Procese verbale întocmite cu ocazia şedinţelor de lucru ale consiliului local.