Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 28.08.2012

Data publicării: 20.03.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Găneşti în Adunarea Generală a Asociaţilor în ADI "ECOLECT MUREŞ".

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Găneşti.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reţea de canalizare menajeră în comuna Găneşti, judeţul Mureş".

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 lei pentru extinderea reţelei de apă potabilă existentă.

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru reabilitarea unor trotuare stradale în suprafţă de cca. 700 mp.

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 din Hotărârea C.L. Găneşti nr. 19/17.08.2011.

Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2012.