Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 30.10.2012

Data publicării: 20.03.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Hotărâre privind aprobarea elaborării P.U.G. Găneşti.

Proiect de hotărâre nr. 2

Hotărâre privind valorificarea buldoexcavatorului aparţinând domeniului privat al comunei.

Proiect de hotărâre nr. 3

Hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2012.

Proiect de hotărâre nr. 4

Hotărâre privind reactualizarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la nivelul comunei Găneşti.