Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 29.11.2012

Data publicării: 20.03.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2012.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Găneşti, judeţul Mureş.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 200 lei/lună pentru asigurarea transportului elevilor din satul Sub Pădure la Şcoala Generală Giuluş, pe perioada noiembrie-decembrie 2012, ianuarie-martie 2013.

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor sociale elevilor de pe raza comunei Găneşti.

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREŞ".

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010, respectiv articolul 36 şi Anexa Politica Tarifară-ian.2011 la contract.