Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 28.03.2013

Data publicării: 22.04.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre concesionarea trupului de păşune în suprafaţă de 33,10 ha situat în BF nr. 1087 Păucişoara.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre stabilirea taxelor de păşunat pentru sezonul 2013.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe, ce se aplică de către societăţile comerciale şi instituţiile publice care administrează imobile ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Găneşti, judeţul Mureş.