Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 09.04.2013

Data publicării: 22.04.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2013.

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii PUG Găneşti.

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului orar pentru închirierea buldoexcavatorului din dotarea primăriei locale.

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREŞ".

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş.