Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 28.05.2013

Data publicării: 23.05.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de canalizare pe o lungime de 1.300 ml

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de branşare - debranşare la reţeaua de apă potabilă a comunei

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de cazare la locurile de cazare din incinta Căminului Cultural nr. 1 Găneşti

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 700 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare a unei delegaţii de elevi de la Şc. Gimnazială Fogarasi Sámuel Găneşti la concursul organizat de Asociaţia localităţilor cu numele de „vamă” şi Administraţia Naţională Financiar-Vamală din Ungaria

Proiect de hotărâre nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2.300 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor de deplasare a unei delegaţii care va participa la cea de-a VI. Întâlnire a Asociaţiei localităţilor cu numele de „Vamă” - Vámosoroszi, Ungaria

Proiect de hotărâre nr. 8

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2013