Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 06.08.2013

Data publicării: 05.08.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui PUZ - "Stabilire zonă funcţională amenajare piscicolă şi agrement"

Raport

Prezentarea procesului verbal încheiat de Camera de Conturi Mureş cu ocazia finalizării controlului de audit extern la nivel de primărie