Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară din 23.07.2013

Data publicării: 28.08.2013

Proiect de hotărâre nr. 1

Referat de necesitate privind elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a comunei Găneşti pentru perioada de programare 2014-2020

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Găneşti

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a "A.D.l. AQUA INVEST Mureş" ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi canalizare

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privindaprobarea alocării sumei de 7.000 lei pentru construirea unui gard din metal la Şcoala Gimnazială Fogarasi Sámuel din Găneşti