Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 28.11.2013

Data publicării: 25.11.2013

Proiect de hotarare nr.1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2013.

Proiect de hotarare nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării definitive a fondului de rulment existent la finele anului 2012.

Proiect de hotarare nr.3

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale pentru calitatea de membru al Austrian Romanian Institute of Energy Efficiency (ARIEE).

Proiect de hotarare nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al aparatului de specialitate al primarului comunei Găneşti, judeţul Mureş.