Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 20.12.2013

Data publicării: 16.12.2013

Proiect de hotarare nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor şi impozitelor locale la nivelul comunei Găneşti pentru anul 2014

Proiect de hotarare nr.2

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiune local pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Proiect de hotarare nr.3

Proiect de hotărâre privind Gospodărirea comunei Găneşti

Proiect de hotarare nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei