Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 30.01.2014

Data publicării: 24.01.2014

Proiect de hotarare nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2014

Proiect de hotarare nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2014

Proiect de hotarare nr.3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2014

Proiect de hotarare nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 republicată, pe anul 2014

Proiect de hotarare nr.5

Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Găneşti, de a realiza şi întocmi "Raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului UAT", pentru activitatea desfăşurată în anul 2013

Proiect de hotarare nr.6

Proiect de hotărâre privind aprobarea SF privind activitatea de eficientizare a consumurilor energetice din comuna Găneşti, precum şi aprobarea iniţierii concesiunii lucrărilor

Proiect de hotarare nr.7

Prezentarea raportului annual al primarului comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Găneşti (conf. art. 63, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, cu toate modificările la zi)

Proiect de hotarare nr.8

Prezentarea raportului de activitate al consilierilor locali şi al viceprimarului comunei pe anul 2013

Proiect de hotarare nr.9

Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor  şi locurilor în care contravenienţii vor presta
munca în folosul comunităţii

Proiect de hotarare nr.10

Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar la finele anului 2013