Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 24.04.2014

Data publicării: 22.04.2014

Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2014

Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 500 lei lunar necesară desfăşurării activităţiilor de PSI şi SMURD

Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Găneşti la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional - programul Rabla 2014, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către Comuna Găneşti

Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2014 la nivelul comunei Găneşti”

Proiect de hotărâre nr.6

Proiect de hotărâre privind modernizarea, respectiv asfaltarea străzii nr.1 Găneşti

Proiect de hotărâre nr.7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a proiectului tehnic şi a cofinanţării proiectului „MODERNIZARE STRĂZI DIN COMUNA GĂNEŞTI” care se va depune în cadrul Programului LEADER, Măsura 413  - Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale, Măsura 322L – „Renovarea şi dezvoltarea satelor”