Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 29.07.2014

Data publicării: 25.07.2014

Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind reactualizarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la nivelul comunei Găneşti

Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind participarea unităţii administrativ teritoriale în calitate de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor la elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podişul Târnavelor, pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei Găneşti

Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei GAL Podişul Târnavelor

Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al comunei Găneşti a sumei de 3.000 lei de la Cap. Cultură-sport pentru sprijinirea manifestărilor organizate în satul Seuca cu prilejul aniversării a 700 de ani de atestare documentară