Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 03.02.2015

Data publicării: 30.01.2015

Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Găneşti, judeţul Mureş, pentru anul 2015

Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de achizitii publice pe anul 2015

Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2015

Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni la Legea nr. 416/2001 republicată, pe anul 2015

Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului pentru a vota în Adunarea Generală ADI AQUA INVEST MUREŞ aprobarea modelelor Contractelor de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Proiect de hotărâre nr.6

Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului comunei Găneşti în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”

Proiect de hotărâre nr.7

Prezentarea raportului annual al primarului comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Găneşti (conf. art. 63, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, cu toate modificările la zi)

Proiect de hotărâre nr.8

Prezentarea raportului de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului UAT, pentru activitatea desfăşurată în anul 2014

Proiect de hotărâre nr.9

Prezentarea raportului de activitate al consilierilor locali şi al viceprimarului comunei, pe anul 2014