Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 27.01.2016

Data publicării: 22.01.2016

Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gănești, județul Mureș, pentru anul 2016

Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de achiziții publice al comunei Găneşti pe anul 2016

Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2016 la nivelul comunei Găneşti

Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni la Legea nr. 416/2001 republicată, pe anul 2016

Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului propriu de pază locală Gănești începând cu data de 01.02.2016

Proiect de hotărâre nr.6

Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui autoturism de teren

Proiect de hotărâre nr.7

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de închiriere a sălii de sport și a terenului sintetic de sport Gănești

Proiect de hotărâre nr.8

Proiect de hotărâre privind aprobaria majorării cu un procent de 25% a contribuției proprii, la susținerea Fundației Creștine Diakonia  pentru continuarea activităților medico-sociale pe plan local

Proiect de hotărâre nr.9

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate
al primarului comunei Găneşti

Proiect de hotărâre nr.10

Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

Proiect de hotărâre nr.11

Proiect de hotărâre privind  participarea unităţii administrativ teritoriale în calitate de membru al Asociației GAL Podisul Târnavelor la elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului acoperit de GAL Podișul Târnavelor pentru perioada 2014-2020, în vederea susţinerii  proiectelor de dezvoltare rurală ce vizează teritoriul administrativ al comunei noastre

Proiect de hotărâre nr.12

Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea C.L. Gănești nr. 46/26.10.2015

Punct 13

Prezentarea raportului anual al primarului comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei Gănești (conf. art. 63, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, cu toate modificările la zi)

Punct 14

Prezentarea raportului de activitate al consilierilor locali și al viceprimarului comunei pe anul 2015