Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 24.03.2016

Data publicării: 18.03.2016

Proiect de hotărâre nr.1

Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii C.L. Găneşti nr. 63/2015 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea C.L. Gănești nr. 46/26.10.2015

Proiect de hotărâre nr.2

Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii C.L. Găneşti nr. 9/2016 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gănești, județul Mureș

Proiect de hotărâre nr.3

Proiect de hotărâre privind reactualizarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă la nivelul comunei Găneşti 

Proiect de hotărâre nr.4

Proiect de hotărâre privind aderarea UAT Gănești la teritoriul LEADER constituit prin Asociația „GAL Podișul Târnavelor”

Proiect de hotărâre nr.5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Proiect de hotărâre nr.6

Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş

Proiect de hotărâre nr.7

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2016