Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 20.12.2016

Data publicării: 15.12.2016

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Găneşti pe anul 2016

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei Găneşti, judeţul Mureş

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si impozitelor locale la nivelul comunei Ganesti pentru anul 2017

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumui de masa lemnoasa care poate fi recoltata din padurea proprietate privata a comunei pentru anul 2016

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cumpărarea unui imobil situat în satul Seuca, Nr. 112