Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 26.01.2017

Data publicării: 19.01.2017

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de autoritatea locală, precum şi aprobarea procedurii de comunicare a acestora, care pot fi comunicate prin mijloace electronice la distanţă

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii C. L. Găneşti nr. 31/2016 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării definitive din fondul de rulment a sumei de 450.000 lei, în vederea acoperirii cheltuielilor de investiţii privind lucrările de canalizare