Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 15.02.2018

Data publicării: 30.01.2018

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gănești pe anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 1/2018

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Găneşti