Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 06.06.2019

Data publicării: 22.05.2019

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local al Comunei Găneşti pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Găneşti, judeţul Mureş”