Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 30.05.2019

Data publicării: 10.05.201

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mures

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale in cadrul comprtimentului de gospodarire comunala Ganesti

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de iluminat stradal în Păucişoara - DC 79