Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 18.07.2019

Data publicării: 12.06.2019 / 05.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Găneşti, județul Mureș pentru anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ GĂNEȘTI”

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă  în cartea funciară a comunei Gănești, județul Mureș a imobilelor situate în extravilan  (drumuri de acces, șanțuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Gănești, domeniul privat, conform  lucrărilor  de înregistrare  sistematică