Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din 26.09.2019

Data publicării: 10/13.09.2019

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MURES"

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Găneşti, judeţul Mureş

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de reţea şcolară din comuna Găneşti pentru anul şcolar 2020-2021

Proiect de hotărâre nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui cabinet medical şcolar pentru unităţile de învăţământ de pe raza comunei Găneşti

Proiect de hotărâre nr. 5

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciul public de canalizare la nivelul UAT comuna Găneşti

Proiect de hotărâre nr. 6

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 22/29.08.2019 pentru modificarea Anexei la HCL nr. 29/2016 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Găneşti, judeţul Mureş