Proiecte de hotărâre şedinţa ordinară de lucru din data de ___.12.2019

Data publicării: 20.11.2019

Proiect de hotărâre nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 28/25.07.2019

Proiect de hotărâre nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș - Zona 5 Târnăveni

Proiect de hotărâre nr. 3

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020