Extindere și reabilitare școală gimnazială în comuna Gănești, județul Mureș

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „EXTINDERE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎN LOCALITATEA GĂNEȘTI, COMUNA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”  de către domnul Balog Elemér, primarul comunei Gănești, județul Mureș și domnul Simion Crețu, Directorul general ADR Centru. Proiectul va asigura o infrastructură educațională adecvată în comuna Gănești, cu finanțarea asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea infrastructurii educaționale din comună și astfel dezvoltarea comunei Gănești prin creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu precum și asigurarea unei oferte educaționale accesibile și de calitate pentru toți copiii înscriși în unitatea de învățământ.  La nivelul anului școlar 2016-2017 existau un număr de 148 de locuri disponibile raportate la 201 elevi înscriși în unitate, iar la nivelul anului școlar 2017-2018 erau înscriși în unitate 210 elevi, astfel este absolut necesară extinderea școlii gimnaziale, oferirea unor spații educaționale adecvate și dotarea acestora corespunzător, pentru a reduce decalajele față de mediul urban.
Demersurile pentru asigurarea infrastructurii educaționale de calitate sunt necesare cu atât mai mult cu cât 70% din școlile care necesită reabilitare se află în mediul rural și, pe de altă parte, copiii care provin din mediul rural fac parte din grupurile dezavantajate educațional, în primul rând din punctul de vedere al calității educației oferite.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Realizarea unei infrastructuri școlare corespunzătoare aparținând sistemului educațional obligatoriu din mediul rural (infrastructură momentan uzată fizic și moral), prin reabilitarea, extinderea și dotarea școlii Gimnaziale din localitatea Gănești,
- Asigurarea de spații de învățământ suficiente în școală,
- Crearea unui cadru profesional de activitate didactică prin dotarea laboratoarelor de specialitate ( laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, istorie, matematică, limba română, limba maternă și limbi străine),
- Ridicarea nivelului de performanță al unității de învățământ, prevenirea abandonului școlar și creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație,
- Creșterea gradului de adecvare a utilităților prin crearea de grupuri sanitare interioare la fiecare etaj al școlii, racordarea la o centrala termică dedicată și crearea unui sistem funcțional de reciclare selectivă a deșeurilor.

La finalizarea investiției Școala Gimnazială Gănești va avea 1752,82 metri pătrați de infrastructură școlară reabilitată, inclusiv extinsă prin spații educaționale noi și clădire centrală termică, care vor cuprinde o  sală de clasă dotată corespunzător pentru desfășurarea programului „Școala după școală”, 17 săli de clasă dotate și echipate, laboratoare înființate și echipate pentru materiile: fizică, chimie, geografie, limba română, limba maternă, limbi străine, informatică și biologie, școala fiind dotată cu utilități adecvate (centrale termice capabile să deservească întreaga școală, grupuri sanitare, grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități).

De rezultatele proiectului vor beneficia elevii din clasele 0 – VIII, din cadrul școlii Gimnaziale, care vor beneficia în mod direct de infrastructura îmbunatățită și extinsă, fiind mai puțin dispuși la abandonul școlar și urmând a beneficia de spații educaționale mai bine dotate, cadrele didactice care predau în cadrul școlii și care în condițiile realizării proiectului își pot desfășura activitatea mai eficient asigurând un proces educațional calitativ, la standarde europene, unitatea administrativ teritoriala Gănești- în calitate de proprietar la investiției și prin creșterea capacității manageriale datorită implementării proiectului, precum și populația comunei Gănești – în calitate de părinți, rude sau viitori părinți.

Valoarea totală a proiectului este de 7.193.078,82 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR reprezintă 6.114.116,99 lei, termenul de finalizare estimat fiind 31.10.2022.

Sursa de finanțare: POR
Valoare proiect: 7.193.078,82 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 6.114.116,99 lei
Valoare contribuție proprie: 1.000.256 lei
Stadiul proiectului: În implementare
Termen finalizare: 15.12.2023