Reabilitare, proiectare și modernizare a sistemului de iluminat public din Comuna Gănești

Sursa de finanțare: Buget Local
Valoare proiect: 484.109,85
Valoare finanțare nerambursabilă: 0
Valoare contribuție proprie: 484.109,85
Stadiul proiectului: Finalizat
Data finalizării: 26.06.2022