Achiziție utilaj pentru întreținerea domeniului public al comunei Gănești, județul Mureș

Sursa de finanțare: GAL Podișul Târnavelor
Valoare proiect: 265.534,50
Valoare finanțare nerambursabilă: 265.534,50
Valoare contribuție proprie: 0
Stadiul proiectului: Finalizat
Data finalizării: 23.04.2020