Publicaţii de căsătorie

În conformitate cu art. 283 și 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la una dintre căsătoriile publicate, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.